Paslaugos

Jau 20 metų dirbame karkasinių, karkasinių-skydinių, karkasinių-modulinių, karkasinių-ekologiškų, karkasinių pasyvių namų rinkose. Dirbome Vokietijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Šveicarijos, Kipro, Rusijos ir Lietuvoje.

    Mes atstovaujame Statytoją / Užsakovą viso projekto/statinio įgyvendinimo procese: pradedant nuo idėjos, projekto parengimo, statinio konstrukcijos parinkimo, statinio medžiagų pasirinkimo, statybos kainos sudarymo/suderinimo, aplinkos sutvarkymo, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo ar medinio statinio rekonstrukcijos klausimuose.

     Mus veda į priekį nauji technologiniai sprendimai ir idėjos.

       Mes taupome Jūsų laiką ir pinigus.

       Mes įgyvendiname Jūsų svajones!

Mes teikiame šias paslaugas:

 -KONSULTACIJOS – karkasiniai, karkasiniai-skydiniai, karkasiniai-moduliniai, karkasiniai-ekologiški, karkasiniai A; A+ ir A++ , karkasiniai -pasyvūs namai. Statinio konstrukcijų ir medžiagų parinkimas. Statinio konstrukcijų statiniai skaičiavimai. Darbo projektų parengimas. Detalus statybos kainos paskaičiavimas.

– STATYBŲ VADOVAS – atstovauja Statytoją /Užsakovą įgyvendinant statinio projektą , vadovauja statybos darbams nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę:

Organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant, visus statinio statybos darbus, operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus;

Koordinuoti statinio specialiųjų darbų padalinių /subrangovų atliekamus specialiuosius darbus;

Kontroliuoti, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio statybos projektą , statybos leidimą, teisės aktų reikalavimus;

Garantuoti  tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;

Užtikrinti  saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje;

Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, juos saugoti, pildyti ir perduoti Statytojui/Užsakovui

Vykdyti Statytojo/Užsakovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos Techninio Prižiūrėtojo, viešojo administravimo subjektų pagrįstus reikalavimus , įrašytus į statybos darbų žurnalą,  pašalinti nustatytus pažeidimus;

Dalyvauti užbaigiant statinio statybą, perduoti statinio statybos užbaigimo dokumentus , pasirašyti statinio statybos užbaigimo aktą.

STATYBOS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS – atstovauja Statytoją / Užsakovą vadovauja konkretaus statinio statybos Techninei Priežiūrai, koordinuoja specialiųjų darbų vadovų veiklą. 

Tikrinti , kad statybos darbai būtų atliekami, pagal statinio projektą. 

Kontroliuoti statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kokybę ir atitikimą projektui. 

Tikrinti statybos darbų kokybę , informuoti Statytoją / Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinką statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. 

Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas , dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus , inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rengti dokumentus kartu su Statytoju /Užsakovu statinio statybos užbaigimui įteisinti.

-MOKYMAI –  vadovams, konstruktoriams, karkasinių namų statytojams ir gamintojams ir t.t.