Statybos vadovas

Statytojui/Užsakovui norint pradėti karkasinio statinio statybos darbus kyla labai daug klausimų, kaip teisingai ir su kuo pastatyti statinį. Tam reikalingas kvalifikuotas inžinierius statybininkas/Statybos darbų vadovas, kuris konsultuotų, atsakytų į kylančius klausimus ir įgyvendintų statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos pabaigos.

  • Sudarysime ir pateiksime geriausią Jūsų statinio statybos kainą nuo “pamatų iki raktų”;
  • Parinksime visiems statybos darbams atlikti savo srities darbų meistrus profesionalus /Subrangovus;
  • Organizuosime ir operatyviai spręsime visus statinio statybos klausimus;
  • Koordinuosime statinio statybos darbų subrangovų atliekamus darbus;
  • Kontroliuosime, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai pagal statinio projektą;
  • Garantuosime tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, patikrinsime jų atitikties dokumentus, organizuosime jų sandėliavimą bei apsaugą;
  • Užtikrinsime saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje;
  • Įforminsime statybos darbų žurnale statybos darbų eigą, tikrinimus, dokumentus ir užbaigtus statybos darbus perduosime Statytojui/Užsakovui;
  • Vykdysime techninio prižiūrėtojo pastabas, įrašytas į Statybos darbų žurnalą, pašalinsime nustatytus pažeidimus;
  • Dalyvausime užbaigiant statinio statybą, perduodant statybos užbaigimo komisijai statinio statybos dokumentus, pasirašysime statinio statybos užbaigimo aktą;

Turite klausimų?