Statybos techninis prižiūrėtojas

Kai Statytojas/Užsakovas statinio statybai pasirinko Rangovą ir sudarė sutartį statybos darbams atlikti, tai Statytojui/Užsakovui reikalingas inžinierius statybininkas, turintis didelę patirtį karkasinių statinių statyboje, kad galėtų atstovauti Statytoją/Užsakovą visą statybos laikotarpį, kad statinys atitiktų normatyvinius kokybės reikalavimus ir statinio projektą.

Statybos Techninis prižiūrėtojas vykdo konkretaus statinio priežiūros darbus ir atstovauja Statytojui (Užsakovui).

  • Tikrinsime, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuosime statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir atitikimą projektui;
  • Tikrinsime atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuosime statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrinsime ir priimsime paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvausime išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Rengsime dokumentus kartu su Rangovu statinio statybos užbaigimui įteisinti;
  • Atliksime bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuosime specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Turite klausimų?
    Are you looking for help to write your essays? Many students don’t know where to locate the most effective service. But there are a few options you should consider. It is the best way to locate the best company to help with your paper. It’s difficult to https://www.devdiscourse.com/article/education/1754776-top-four-essay-writing-service-to-trust-with-assignments-in-2021 complete an academic essay on your own. There are many options you can hire someone to help you with it. If you’re looking for someone to take care of this task, then a professional solution could be the best selection.

    If you’re planning to work with an expert essay writer of the highest quality, it’s important to know what to seek out. There are plenty https://www.baltictimes.com/the_best_college_paper_writing_services/ of choices to choose a reliable essay writing company, but there are key things to remember before you make your decision. Here are a few: