Statybos techninis prižiūrėtojas

Kai Statytojas/Užsakovas statinio statybai pasirinko Rangovą ir sudarė sutartį statybos darbams atlikti, tai Statytojui/Užsakovui reikalingas inžinierius statybininkas, turintis didelę patirtį karkasinių statinių statyboje, kad galėtų atstovauti Statytoją/Užsakovą visą statybos laikotarpį, kad statinys atitiktų normatyvinius kokybės reikalavimus ir statinio projektą.

Statybos Techninis prižiūrėtojas vykdo konkretaus statinio priežiūros darbus ir atstovauja Statytojui (Užsakovui).

  • Tikrinsime, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuosime statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir atitikimą projektui;
  • Tikrinsime atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuosime statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrinsime ir priimsime paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvausime išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Rengsime dokumentus kartu su Rangovu statinio statybos užbaigimui įteisinti;
  • Atliksime bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuosime specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Turite klausimų?